Tibetanske munke i Aarhus festuge 2012

Fantastisk at se den fordybelse som munkene udviser når de laver sandmandalas. Munkene er aktuelle igen i festugen 2019.